De Klant: VNG afdeling Utrecht

De VNG afdeling Utrecht is een van de in totaal twaalf provinciale afdelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De afdeling richt zich op informatie- en kennisuitwisseling, netwerken en belangenbehartiging. Het is een zelfstandige vereniging, waarvan burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen van alle Utrechtse gemeenten lid zijn.

De opdracht

Sinds oktober 2008 verzorgt Harms Communicatie het beheer en onderhoud van de website vngutrecht.nl. Tot de werkzaamheden behoren onder andere het schrijven van nieuwsberichten en digitale nieuwsbrieven, de verslaglegging van bijeenkomsten, het houden van interviews en het verstrekken van communicatieadvies in de voorbereiding van de Voor- en Najaarscongressen.

Het resultaat

In november hield de VNG afdeling Utrecht haar Najaarscongres in Utrechtse Heuvelrug. Het thema van de bijeenkomst was de toekomst van de lokale democratie. Marc Chavannes, correspondent Politiek voor De Correspondent, pleitte daar onder andere voor een versterking van de lokale journalistiek. Want die leidt steeds meer een kwijnend bestaan of is zelfs al van het mediaterrein verdwenen. Zijn oproep aan de gemeenten: “Zoals u de burger moet helpen zijn democratische plicht vorm te geven, moet u ook de journalistiek op lokaal niveau vorm en inhoud helpen geven. Biedt bijvoorbeeld financiële ondersteuning aan stichtingen, die onafhankelijke en kritische verslaggeving over lokale democratie mogelijk maken, al dan niet in digitale vorm.” Het verslag van het Najaarscongres vindt u op deze webpagina. Ook op deze website een interview met Koos Janssen, burgemeester van Zeist, die op het Najaarscongres afscheid nam als voorzitter van de VNG afdeling Utrecht.

Contact

U kunt onder andere via onderstaand formulier contact met ons opnemen.