Gecentraliseerd, geordend, overzichtelijk en toegankelijk: anno 2017 is de informatievoorziening rond het maatschappelijk vastgoed in Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert op orde. Het resultaat van een intensief proces, dat ruim anderhalf jaar in beslag heeft genomen. “Voordat we begonnen hadden we eigenlijk helemaal geen inzicht in onze vastgoedportefeuille.”

Kwaliteit verbeteren, kosten besparen en kwetsbaarheid verminderen.

Deze drie K’s waren de drijvende kracht achter de fusie van de ambtelijke organisaties van Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert tot de nieuwe werkorganisatie CGM. “We begonnen met circa 400 ambtenaren”, herinnert zich gemeentelijk vastgoedregisseur Henk Helderton. “Maar we hadden een taakstelling meegekregen. In vijf jaar tijd moest tien procent op de personeelslasten worden bezuinigd. Daarnaast kwamen we erachter dat onze vastgoedtaken in de loop der tijd heel erg versnipperd waren geraakt. Iedereen deed wel iets, wat het allemaal zeer onoverzichtelijk maakte.”

Adviesbureau BMC moest daarin verandering brengen. Adviseur Stefan Ruizendaal ging daarmee in november 2014 met twee collega’s aan de slag. “We zijn als eerste begonnen met het op orde krijgen van de basisinformatie over het gemeentelijk vastgoed. Want overal in de organisatie bleek iemand zich wel met een deel van het vastgoed bezig te houden en dus over een deel van de noodzakelijke kennis te beschikken. We hebben dus rondje op rondje langs de bureaus gemaakt om goed in kaart te krijgen wat nu eigenlijk werkelijk tot de gemeentelijke vastgoedportefeuille behoorde.”

Helderton: “Het was zelfs zo erg dat we niet eens in staat waren een betrouwbaar overzicht te produceren van de panden die we allemaal in eigendom en in gebruik hadden. In een aantal gevallen waren er wel gebruikers maar geen contracten en de contracten die er lagen, of die we na lang speurwerk hadden gevonden, waren bijna allemaal anders. Tenslotte liepen we qua onderhoud altijd achter de feiten aan.” …

… Het volledige artikel leest u in de uitgave In Control! 2017 van Bouwstenen voor Sociaal.

Gemeentelijk vastgoedregisseur Henk Helderton (links) en Stefan Ruizendaal van adviesbureau BMC.