Verstedelijking vereist nationale aanpak

Regelmatig doet Harms Communicatie verslag van bijeenkomsten. Deze keer schakelde de NEPROM ons in voor het verslaan van een debat over duurzame verstedelijking, gehouden op woensdag 4 april 2018 in het Utrechtse Media Plaza. De verstedelijkingsopgave in Nederland is volgens de vereniging van projectontwikkelaars zo groot en veelzijdig dat deze weer op nationaal niveau moet worden benaderd. Dat vereist een intensieve samenwerking tussen markt en publieke partijen en een open debat over wat zij gezamenlijk kunnen betekenen voor de stad.

Investeringsplan

Om alleen al een einde te maken aan de schaarste op de woningmarkt moeten er in de periode tot 2030 circa één miljoen woningen worden gebouwd. Het probleem is dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het op tijd realiseren daarvan. Laat staan dat er wordt gekeken naar andere opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit. Vandaar de oproep tot een nieuw nationaal perspectief. Marktpartijen, onder aanvoering van NEPROM, willen aan de hand van een Investeringsplan voor Duurzame Verstedelijking het gesprek hierover aanzwengelen, om zodoende een bijdrage te leveren aan de Nationale Omgevingsvisie.

Binnenstedelijk schiet tekort

Veel gemeenten en provincies kiezen voor een puur binnenstedelijke benadering. Uit onderzoek van Brink Management & Advies, dat werd verricht in opdracht van NEPROM met steun van het ministerie van BZK en met de medewerking van diverse provincies, blijkt dat die aanpak in ieder geval tekort schiet. Volgens Marleen Hermans, managing partner van Brink en hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft is gebleken dat, zelfs als alle beschikbare ruimte in bestaand urbaan gebied tot 2030 maximaal wordt benut, de gewenste aantallen nog steeds niet worden gehaald. Hermans: “Ongeveer de helft van de vraag kun je maximaal binnenstedelijk bedienen.”

Contact

U kunt onder andere via onderstaand formulier contact met ons opnemen.