De klant: De Vernieuwde Stad

De Vernieuwde Stad is een platform van 25 grootstedelijke woningcorporaties, samen goed voor meer dan 850.000 sociale huurwoningen oftwel ruim 35% van de sector. Het platform is geen aparte branche-organisatie, zoals Aedes, maar wil vooral agenderend zijn. De aandacht gaat hierbij onder andere uit naar het investeren in stedelijke vernieuwing, het prijsbeleid, de zorg en de ordening van de sector.

De opdracht: verslaglegging en diverse bijdragen aan publicaties

Voor De Vernieuwde Stad heeft Harms Communicatie een bijdrage geleverd aan verschillende publicaties, in de vorm van interviews en achtergrondverhalen. Daarnaast is van diverse congressen een journalistiek verslag gemaakt. Een overzicht.

Uitgave 'Door de ogen van de bewoner'

Hoe kijken bewoners aan tegen hun woon- en leefsituatie? En hoe kunnen of moeten woningcorporaties daarop nu en in de toekomst anticiperen? Die vragen stonden centraal in een serie interviews die begin 2017 werden gehouden met deskundigen als Frank Kalshoven (De Argumentenfabriek), Godfried Engbersen (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Ruud Klarenbeek (JP van den Bent stichting). De grenzen van het woondomein opzoeken en over die grenzen heen op zoek gaan naar samenwerking, luidt het devies. Klik hier voor de publicatie in pdf-formaat.

Uitgave ‘Vastgoed voor de Buurt’

De publicatie ‘Vastgoed voor de Buurt’ van De Vernieuwde Stad en Platform31 biedt een staalkaart van twintig uiteenlopende kleinschalige buurtprojecten in onder meer Arnhem, Den Haag, in Groningen, Heerlen, Amsterdam en Schiedam. De staalkaart laat zien hoe divers corporaties investeren in de leefbaarheid van buurten, samen met gemeenten, de buurt en uiteenlopende maatschappelijke organisaties. Harms Communicatie verzorgde de twintig projectbeschrijvingen in deze uitgave, waarvan het eerste exemplaar op 10 februari 2016 werd overhandigd aan minister Blok van Wonen.

  • Klik hier voor de publicatie in pdf-formaat.

Uitgave 'Corporaties en de Stad'

De middeninkomens moeten weer terug naar de stad worden gehaald. Volgens Frank Kalshoven is dat cruciaal voor de toekomst van de stad. Hoe dat kan worden bereikt? Bijvoorbeeld door de sociale woningvoorraad te halveren. Kalshoven: “Daarnaast moeten we ons afvragen of niet een deel van de mensen die structureel op de publieke sector zijn aangewezen ertoe kan worden verleid om naar steden als Almere en Purmerend te verhuizen. Want waarom zouden die mensen massaal in de hoofdstad moeten wonen?” Kalshoven is een van de zes opiniemakers die in 2015 in opdracht van De Vernieuwde Stad en samen met secretaris Yves Vermeulen zijn geïnterviewd voor een uitgave over de toekomst van de stad en de rol van de woningcorporaties daarbij.

  • Klik hier voor de publicatie in pdf-formaat.

Uitgave 'Corporaties en de Stad; een hernieuwd krachtenveld'

Journalistieke verslaglegging van het Jaarcongres van De Vernieuwde Stad in 2015 over de verandering van het stedelijk landschap en de rol die woningcorporaties daarin moeten en kunnen spelen. Steden ontwikkelen zich, gemeenten krijgen steeds meer een stuur in handen, bewoners willen en moeten participeren en corporaties versterken hun focus. Dit maakt duidelijk dat in de stad een nieuw krachtenveld ontstaat tussen gemeenten, huurders en corporaties, dat opnieuw moet worden ingevuld.

Contact

U kunt onder andere via onderstaand formulier contact met ons opnemen.