Het nieuwe normaal

Door natuurinclusief te bouwen en te ontwerpen is het mogelijk gezonde en aantrekkelijke steden en dorpen te creëren, die voor alle gebruikers een prettige leefomgeving zijn. Vogelbescherming Nederland wil van natuurinclusief bouwen het nieuwe normaal maken. Om dat te bereiken is in 2019 de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen in het leven geroepen en werd eveneens de website bouwnatuurinclusief.nl gelanceerd. Harms Communicatie stond Vogelbescherming bij in de communicatie over de award, schreef de persberichten, het juryrapport en diverse teksten voor de website van de Vogelbescherming en redigeerde een groot deel van de websteksten op bouwnatuurinclusief.nl.

Contact

U kunt onder andere via onderstaand formulier contact met ons opnemen.